Vi afholder Zoom-generalforsamling den 23. marts 2021 kl. 19.00

Ifølge vedtægterne er det muligt at afgive brevstemme eller stemme ved fuldmagt.
Er du forhindret og ønsker du at afgive din stemme, bedes du benytte vedhæftede stemmeseddel/fuldmagt.
Stemmeseddel vedr. valg til bestyrelsen udsendes dagen før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af vedtægterne:
Forslag 1 – Vedtægtsændring: § 5. Bestyrelsen – Ændring i antal af bestyrelsesmedlemmer.

  • NUVÆRENDE:
    Netværket ledes af en bestyrelse på 5 personer (heraf 1 IEA Global affiliated repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter (en første og anden suppleant der kan træde ind i nævnte rækkefølge). Det tilstræbes at medlemmer i bestyrelsen vælges i forhold til de til hver en tid igangværende arbejdsbehov og kompetencer med en så bred sammensætning af bestyrelsen som muligt.
  • NYT:
    Netværket ledes af en bestyrelse på 5 til 7 personer (heraf 1 IEA Global affiliated repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter (en første og anden suppleant der kan træde ind i nævnte rækkefølge). Det tilstræbes at medlemmer i bestyrelsen vælges i forhold til de til hver en tid igangværende arbejdsbehov og kompetencer med en så bred sammensætning af bestyrelsen som muligt.

Forslag 2 – Vedtægtsændring: § 5. Bestyrelsen – nyt afsnit

  • Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun vælges medlemmer af foreningen, der ikke er indehaver af eller medejer af en skole, der udbyder åbne kurser i Enneagrammet.

Med venlig hilsen og på gensyn
Enneagramforeningen Danmark