Foreningens

Etiske regler

IEA Danmark er direkte knyttet til International Enneagram Association (http://www.internationalenneagram.org/) som afdeling og tilslutter sig dermed også de etiske regler og standarder som denne forening står for.

Retningslinier for professionel anvendelse af Enneagrammet

Enneagrammet og dets personlighedstyper er et system til forståelse af menneskets adfærd, holdninger, motivation og vekslen mellem et mentalt, emotionelt og spirituelt perspektiv.

Denne model kan derfor bruges til egen personlige udvikling og i ens professionelle virke.
Enneagram-udøvere arbejder indenfor mange forskellige områder og kommer fra baggrunde som bl.a. undervisere, virksomhedskonsulenter, coaches, psykologer, terapeuter, spirituelle lærere og læger.

Vores professionelle udøvere opfordres til at bruge Enneagrammet inden for deres uddannelses- og arbejdsområder.

F.eks. forventes det at virksomhedskonsulenter bruger dette system til f.eks. organisationsudvikling, teambuilding og lederuddannelse; coaches kan bruge Enneagrammet sammen med klienter til f.eks. at hjælpe dem med at forbedre deres personlige effektivitet og mellemmenneskelige formåen. Ingen af de to vil typisk lave terapi med individer som har alvorlige følelsesmæssige problemer – denne terapi overlades til certificerede psykologer og andre godkendte terapeuter.

IEA opmuntrer til og støtter en åben, etisk og ikke-konkurrerende udforskning og brug af Enneagrammet.

En del af formålet med foreningen er at udbrede Enneagrammet bredt i Danmark og det er vores mission at al udvikling i teorien og den etiske anvendelse af Enneagrammet deles.

Professionelle standarder

Enneagrammet er primært et redskab til selvindsigt og til personlig transformation

At holde bevidst fokus på vores egne motiver og adfærd hjælper os med at undgå de almindelige faldgruber i vores type. Selvindsigt omfatter konstant at stille spørgsmål til vores mønstre og forsvar, og transformation fordrer modet til at agere mod de fastlåste strukturer og vaner i vores personligheder.

Vi kan være en hjælpende kilde for hinanden.

Enneagrammet inviterer os til at vågne fra ubevidste vaner og tilbagevendende forsvarsmekanismer.

På denne måde kan vi hver især tjene til at huske andre på forskellighederne blandt os og på den helhed der ligger i forskellige synsvinkler. Doktriner og teori er meget mindre vigtig end at holde en åben dialog.

Tillad andre at opdage sig selv

Enneagrammet har dybtgående effekt på mennesker. Det er mest effektivt når vi tillader andre selv at opdage deres type, i stedet for at antage at vi kender dem bedre end de selv gør. Vær opmærksom og følsom over for deres reaktioner, deres skiftende billede af sig selv og deres behov for at integrere ny viden.

Typen beskriver ikke fuldstændigt et individ

Enneagrammet fortæller os ikke om en persons historie eller noget meningsfuldt omkring kvaliteten af deres karakter, intelligens eller deres talenter. Mennesker er mere end deres type. Dette er især vigtigt at huske på arbejdspladsen.

Enneagrammet er et vigtigt værktøj for medfølelse

Når vi ser på intentionerne og logikken i andre typer, er det mindre sandsynligt at vi kommer til at affærdige, bedømme eller nedværdige hverandre. Lyt opmærksomt til individuelle historier; vi kender ikke hinanden blot fordi vi kender hinandens type. At sætte typerne i faste rammer indikerer snæversyn, en formodning om at vi allerede kender en persons holdninger og motivationer. At se stereotypt på mennesker sker oftest fordi man tidligere har haft nogle negative erfaringer med nogen af samme type, og det begrænser vækst og muligheder i nuet.

Enneagrammet er et arbejde i udvikling

Mange har givet deres bidrag og ligeså vil mange i fremtiden. Vær derfor tydelig med at opgive kilder til andres arbejde. Sæt navn på dine kilder og anerkend originaliteten og det hårde arbejde fra andre bidragydere. Vær selv ansvarlig for at opretholde standarder for lærdom og videnskab og vær samtidig med til at skabe en kollegial atmosfære ved at dele viden.

Intet individ ejer Enneagrammet

Enneagrammet kan ikke kontrolleres, monopoliseres eller holdes uden for offentlig diskussion. At begrænse retten til at kommunikere, udvikle og dele information omkring systemet/modellen står i modsætning til Enneagrammets frigørende og ”empowering” ånd.

Systemet opfordrer os til ”walk the talk” under transformation

Enneagrammet opfordrer os til at legemliggøre transformationsarbejdet selv, at fremstå som levende eksempler på ”selv-undersøgelse” og praktisk forandring i tråd med spirituel frigørelse.

medlemmer globalt

IEA afdelinger i verden

jubilæum i 2019

Susanne Povelsen

CoachSpirit har over 20 års erfaring i arbejdet og udvikling med        Enneagrammet. Her kan du få coaching om din type, lære i dybden om dig selv, forstå de andre typer, komme på kursus eller blive certificeret i iEQ9 Enneagram testen.

Akkrediteret: ‘Accredited with Distinction’ fra IEA Global

THINK ABOUT IT er en kursus- og konsulentvirksomhed der arbejder med personlig udvikling, team- og ledertræning indenfor Enneagrammet. Vi har 30 års erfaring og er et stærkt team af personer med faglig og menneskelige bredde og dybde, som alle brænder for at hjælpe andre med at gøre en forskel. Vi er drevet af at hjælpe private såvel som professionelle med at skabe stærke relationer, have nærende samtaler og få indsigt i sig selv og andre mennesker.

Akkrediteret: ‘Accredited School, Accredited training program, Accredited Professional with Distinction’ fra IEA Global

Enneagramstedet

ENNEAGRAMSTEDET - fordi vi tager din personlige udvikling seriøst!
ENNEAGRAMSTEDET udbyder åbne uddannelser, konsulentydelser og coaching. Vi udvikler enkeltpersoner, teams og organisationer. Vores mangeårige undervisnings- og erhvervserfaring kommer dagligt vores kunder og kursister til gavn, og vi har derfor tusinder af glade kunder indenfor alle tænkelige brancher og fagområder. Vi tilbyder en mangfoldig vifte af ydelser, herunder grunduddannelser, Practitioner, Business Practitioner, Coachuddannelse, parkurser, test, bøger med mere.

Vores certificerede uddannelser er godkendt af både IEA Global og Enneagrambrancheforening i Danmark, der bl.a. sikrer høj etik, ensartet faglighed og gennemsigtighed i uddannelsesudvalget. Vores 2 lærere har knapt 50 års erfaring med Enneagrammet.

Akkrediteret: ‘Accredited School,  Accredited Professional’ fra IEA Global

Skal denne plads være din?

Er du professionel Enneagram underviser, coach, kursusafvikler eller anden form for udbyder af Enneagrammet i professionelt regi?
Skriv til vores formand Søren på info@iea-danmark.dk og kom med på listen for udbydere.

 

Evolving Enneagram offer an interspiritual approach to global transformation. We help you to develop a personalized infrastructure to cultivate a thriving life from the inside out. Emphasizing the importance of healing within a conscious, Enneagram-literate community, we offer a compassionate path without dogma that honors your uniqueness to help you - and our world - realize our shared wholeness, unity, and greatest potential.
Founded by Rev. Nhien Vuong, J.D., M.Div.

Accredited: Accredited Professional from IEA Global 

Bliv medlem af Enneagramforeningen

Susanne Povelsen

CoachSpirit har over 20 års erfaring i arbejdet og udvikling med        Enneagrammet. Her kan du få coaching om din type, lære i dybden om dig selv, forstå de andre typer, komme på kursus eller blive certificeret i iEQ9 Enneagram testen.

Akkrediteret: ‘Accredited with Distinction’ fra IEA Global

THINK ABOUT IT er en kursus- og konsulentvirksomhed der arbejder med personlig udvikling, team- og ledertræning indenfor Enneagrammet. Vi har 30 års erfaring og er et stærkt team af personer med faglig og menneskelige bredde og dybde, som alle brænder for at hjælpe andre med at gøre en forskel. Vi er drevet af at hjælpe private såvel som professionelle med at skabe stærke relationer, have nærende samtaler og få indsigt i sig selv og andre mennesker.

Akkrediteret: ‘Accredited School, Accredited training program, Accredited Professional with Distinction’ fra IEA Global

THINK ABOUT IT er en kursus- og konsulentvirksomhed der arbejder med personlig udvikling, team- og ledertræning indenfor Enneagrammet. Vi har 30 års erfaring og er et stærkt team af personer med faglig og menneskelige bredde og dybde, som alle brænder for at hjælpe andre med at gøre en forskel. Vi er drevet af at hjælpe private såvel som professionelle med at skabe stærke relationer, have nærende samtaler og få indsigt i sig selv og andre mennesker.

Akkrediteret: ‘Accredited School, Accredited training program, Accredited Professional with Distinction’ fra IEA Global

Skal denne plads være din?

Er du professionel Enneagram underviser, coach, kursusafvikler eller anden form for udbyder af Enneagrammet i professionelt regi?
Skriv til vores formand Søren på info@iea-danmark.dk og kom med på listen for udbydere.

 

Evolving Enneagram offer an interspiritual approach to global transformation. We help you to develop a personalized infrastructure to cultivate a thriving life from the inside out. Emphasizing the importance of healing within a conscious, Enneagram-literate community, we offer a compassionate path without dogma that honors your uniqueness to help you - and our world - realize our shared wholeness, unity, and greatest potential.
Founded by Rev. Nhien Vuong, J.D., M.Div.

Accredited: Accredited Professional from IEA Global 

 Allerede medlem? 
Bliv aktiv i Enneagramforeningen.
Vil du blive en del af 6 samarbejdsområder
og bidrage til en levende og bæredygtig forening!

 

1 Medlemsaktivitet & Events

2 Tovholdere for Ennea-groups

3 Redaktør til SOME & LinkedIn gruppe

4 Redaktør for artikler & blogposts

5 Redaktør for Enneagramleksikon

6 Redaktør på Enneagrammets historie