IEA Danmark

 

Enneagrammet

 
“Vores Enneagramtype er dét, som træder i karakter, når du ikke gør”

– Russ Hudson 

Leder du efter viden om, hvad Enneagrammet
og Enneagramtyperne er, er du kommet til det 
helt rigtige sted. Her på siden finder du brugbar og objektiv
information om Enneagrammet og IEA

Enneagramforeningen IEA Danmark samler professionelle og private
i et passioneret netværk omkring Enneagrammet.

Enneagramforeningen IEA Danmark er en del af IEA Global,
the International Enneagram Assocation, som er en
sammenslutning af Enneagramforeninger fra hele verden.
Denne pagt giver vores medlemmer en række internationale fordele
og tilknytter os en række etiske retningslinjer og ansvar.
 

Enneagramforeningen har Enneagrameksperter tilknyttet,
og her finder du nogle af de mest valide forklaringer på, 
hvad Enneagrammet er, og hvad Enneagrammet kan bruges til, 
inkl. mulighed for
 fordybelse og selvudvikling 
gennem arbejde og forståelse af Enneagram-typerne.
Læs om hvad Enneagrammet er og Enneagram typer herunder.
  

 

 

 

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er en moderne beskrivelse af 9 grundlæggende, psykologiske tankemønstre, som kommer til udtryk i vores nervesystem, kropsholdning og adfærd. Enneagrammets visdom er baseret på forskellig ældgammel viden og traditioner, der er sat i system i 1960’erne som personlighedstyper, 

Enneagrammet handler om den store forskel på, hvordan mennesker oplever verden, men også hvordan vi kan bruge hinandens mønstre til at udvikle os mere konstruktivt, end vi gør fra vores personligt, begrænsede udsyn.

Enneagrammet er et effektivt værktøj, fordi det tilbyder os og vores relationer mulighed for at blive bevidste om vores grundlæggende forskellige og dybereliggende motivationer, hvilket åbner op for en fælles forståelse, en endnu bedre dialog og dermed kan styrke vores samarbejde.

Ved at gennemføre en Enneagramtest kan man se, hvilken type man overvejende er.

Der er ni forskellige personlighedstyper indenfor Enneagrammet. Det vi i daglig tale omtaler som vores Enneagramtype er den type, som vi primært identificerer os med. Som udgangspunkt har vi alle de ni typer i os, men efterhånden som vi hver især formes gennem livet og af livet selv, vælger vi at lukke ned for brugen af nogle af Enneagramtypernes ressourcer. Derved kan vi komme til at overforbruge vores primære Enneagramtype og fremstå som stereotype eller forudsigelige, samtidig med at vi ikke ser os selv udefra. Dette kan Enneagrammet hjælpe os med.

Ikke bare en testtype i boks

Dermed er Enneagrammet, i modsætning til mange andre personlighedstype-inddelinger, ikke til for at begrænse os, men for at vi gennem arbejdet med Enneagrammet kan få øje på den begrænsning, vi har sat os selv i. At bestemme vores personlighedstype med Enneagrammet sætter os ikke i en kasse, men hjælper os med at se den kasse, hvorfra vi indtil nu har oplevet verden.
Selv at få øje på dette, er en proces der kan være altafgørende vigtig og udfordrende at gå igennem.
Dette er en af grundene til, at IEA har som etisk
regel ikke at pådutte nogen en bestemt type.

 

Bliv medlem af Enneagramforeningen

Klik her og meld dig ind i dag

Tidslinje

Enneagrammets historie

Vi er nødt til at skelne mellem et 
menneskesom det er i det væsentlige
og som det er i egoet eller 
personligheden.
I det 
væsentlige er enhver person 
perfektfrygtløs 
og i kærlig enhed med hele kosmos; der er ingen konflikt i 
personen mellem hovedhjerte og 
mave eller mellem personen og andre
Men så sker der nogetegoet begynder 
at 
udvikle sig, karma akkumuleres, der er en overgang fra objektivitet til 
subjektivitetmennesket falder fra essens til personlighed
.”  

Oscar Ichazo

 

 

1994

The International Enneagram Association (IEA) opstod på den første internationale Enneagram konference på Stanford University i 1994.

Den følgende vinter grundlagde en gruppe af de første enneagram-undervisere IEA. Disse grundlæggere var Maria Beesing, David Daniels, Theodorre Donson, Andreas Ebert, Russ Hudson, Kathy Hurley, Patrick O’Leary, Helen Palmer og Don Riso.

1970’erne

En gruppe amerikanere, deriblandt psykologer og forfattere som
Claudio Naranjo 
og John Lilly, studerede med Ichazo i Arica og
oplevede metoderne tilselvrealiseringsom Ichazo havde udviklet. Blandt højdepunkterne for mange af deltagerne var et læresystem baseret  
Enneagrammets gamle
symbol. 
 

1960’erne

Enneagrammets personlighedstyper er en moderne syntese af 
forskellige ældre visdomstraditioner, sat i system af Oscar Ichazo
Ichazo er opvokset i Bolivia og Peru, og han lærte om selvudvikling 
som ung mand i Buenos Aires, Argentina og senere Asien. 
Han 
sammensatte en systematisk tilgang til alt, hvad han havde 
lært, og skabte Arica School i Chile i slutningen af 1960’erne.  

Oscar Ichazo skabte typerne i EnneagrammetSjæletyper matcher 
kabballah og ørkenfædrene (Neoplatonism og den mystiske 
kristendom). 
 Ichazo
 underviste i et system af 108 Enneagramtyper 
(
eller ’Enneagons’). Systemet var primært designet til at hjælpe med at belyse forholdet mellem essens og personlighed eller ego. 
Ichazo så Enneagrammet som en måde at undersøge, hvordan 
essensielle sjælskvaliteter bliver forvrænget i egotilstanden. Da han udviklede sine Enneagramteoriertrak han  et 
tilbagevendende tema i vestlig mystisk og filosofisk tradition; 
Ideen om 9 guddommelige former. 

1900 – 1950

Enneagramsymbolet blev genindført i den moderne verden af  George Gurdjieff, grundlæggeren af  en indflydelsesrig  
selvudviklingsskole.   
Gurdjieff underviste i symbolet gennem en række hellige danse og 
bevægelserdesignet til at give en direkte følelse af betydningen af  
symbolet og dets dybere processer.   
Gurdjieff underviste ikke i Enneagramsymbolet som værende 
forbundet til et system af typer.   Giurdjieff søgte visdommen i den 
menneskelige psyke og underviste ocentrene. Han  mennesker
som 
sov og levede  autopilot.  For sine studerende afslørede 
Gurdjieff 
deres grundlæggende kendetegn og egostruktur. Gurdjieff brugte generelt farverigt sprog til at beskrive en persons 
kendetegnofte ved hjælp af sufifortællinger, der beskriver hvilken 
slags idiot man 
kan være. 

Antikken 500 – 400 fvt.

Enneagramsymbolet har rødder i antikken og kan spores mindst lige  langt tilbage som Pythagoras værker  

Det traditionelle Enneagram føres kun tilbage til 1960’erne, da Ichazo først underviste i det, skønt filosofien bag Enneagrammet indeholder komponenter fra mystisk jødedomkristendomislam
taoismebuddhisme og antik græsk filosofi (især Socrates, Platon, og neo-platonisterne) – alle traditioner,  der strækker sig 
tilbage til antikken 

(Kilde: The Enneagram Institute. 
https://www.enneagraminstitute.com/the-traditional-enneagram)

Kend dig selv

Læs om din Enneagramtype


Enneagramtyper

Enneagramtype 1 - Perfektionisten:
1’ere er pligtopfyldende og arbejder gerne på at forbedre ting ned til den mindste detalje. Pligter har førsteprioritet. Arbejdet er gjort korrekt og grundigt, før de overgiver sig til fornøjelser. Perfektionisten har det med at være selvkritisk og har en tendens til at påpege ting, der ikke lever op til forventninger.

 

Enneagramtype 2 - Hjælperen:
2’ere er omsorgsfulde og gør sig umage med at andre skal få deres behov opfyldt, også behov, de ikke vidste at de havde. Med stor opmærksomhed og empatiske overfor andres ønsker og behov, tilsidesætter de tilsyneladende sig selv for at glæde andre. Hjælperen kan have en tendens til at føle, at de giver mere, end de reelt får igen.

Enneagramtype 3 - Udretteren:
3’ere er rastløse og energiske mennesker, der hurtigt får ting fra hånden og de nyder at være i gang. De er gode til at tilpasse sig og lægger energi i at fremstå som beundringsværdig og et forbillede i andres øjne. De sætter stor pris på at blive anerkendt for deres indsats. Udretteren kan have en tendens til at være dårlige tabere.

 

Enneagramtype 4 - Individualisten:
4’ere er særligt følsomme overfor, hvad der sker i dem selv og i andre. Deres evne til at gå ind i følelsernes verden er helt unik. De sætter stor pris på dybere relationer og intense oplevelser. Individualisten kan have en tendens til usikkerhed i forhold til at sammenligne sig selv med andre og derved finde mangler ved sig selv.

 

Enneagramtype 5: Udforskeren:
5’ere står ofte på sidelinjen og iagttager, mens de prøver at finde ud af sammenhængene i det, de ser. De kan være hypersensitive i fht. det, som de oplever, tænker, reflekterer og filosoferer over. De ser objektivt på ting og bevarer gerne overblikket. Udforskeren kan have en tendens til at fremstå lidt følelseskold, fordi de kan have  svært ved at udtrykke, hvordan de har det, eller synes, det er for privat til at dele.

 

Enneagramtype 6 - Realisten:
6’ere er til at stole på, og de vil gerne forholde sig til ting på et fornuftigt og realistisk plan. De ønsker lighed i en given gruppe eller at lederen lever op til sine forpligtelser. En følelse af ro opnår de bedst, når der er et stærkt og trygt fundament. Realisterne kan have en tendens til bekymring, fordi de foretrækker at være velforberedte på, hvad livet byder af udfordringer.

 

Enneagramtype 7 - Eventyreren:
7'ere opleves som livsglade mennesker med et optimistisk livssyn. Det kan fremstå, som om de ser livet mere som en leg end som noget, der skal tages alt for seriøst. Eventyreren kan have en tendens til at se det positive i alt, de rører ved, og insistere på udelukkende at have det sjovt, og at få tingene til at køre, som de har drømt om.

 

Enneagramtype 8 - Udfordreren:
8’ere tager ofte førerhatten på og har med deres naturlige autoritet grundlag for det. De ser gerne, at de har indflydelse på processerne. Udfordreren har en tendens til at være handlekraftig og vise sin råstyrke, mens de udstråler både egenrådighed og selvstændighed.

 

Enneagramtype 9 - Fredsskaberen:
9’ere er ofte rolige og hyggelige mennesker. De sætter en ære i at inkludere andre og desuden sørge for at stemningen er behagelig for alle parter. Fredselskeren følger ofte trop i forhold til deres omgivelser, fordi enighed er vigtigt for dem, og derfor har det fint med at tilslutte sig andres holdninger og beslutninger, måske på bekostning af egne behov.

 

Udforsk

Hvilken enneagramtype er du?

blog

Artikler fra Enneagramverdenen

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

medlemmer globalt

IEA afdelinger i verden

jubilæum i 2019

Testimonials

Glade medlemmer

 


“Det var først da jeg stiftede bekendtskab med Enneagrammet at jeg mødte et værktøj, som fortæller så meget mere om det, der driver os, vores motivation, vores adfærd og ikke mindst hvad der begrænser os.”

SØREN HEICK, TIDLIGERE FORMAND FOR ENNEAGRAMFORENINGEN IEA DANMARK

 

 


"Der har altid været en stor interesse i Enneagrammiljøet for at mødes, og dele vores passion med andre ligesindede.

IEA Danmarks rolle er bl.a. at være rammesættende for disse fora. Der var derfor stor tilslutning til at mødes online da IEA åbnede op for det virtuelle møde."

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND FOR IEA DANMARK

 

"Jeg kendte ikke til IEA’s etiske retningslinier i begyndelsen og var ikke klar over, at det er bedst at alle selv opdager deres type og ikke bliver typebestemt af andre.

Jeg synes det er vigtigt, at der findes en organisation som IEA, der har udarbejdet etiske retningslinjer i anvendelsen af Enneagrammet.  "

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR


“Da jeg blev medlem af Enneagram-foreningen, åbnedes et nyt slags community for mig, hvor jeg kunne nørde med en masse fælles navlepilleri og ublut blande mig i andres personlige liv og få tak til gengæld. Det var lykken for sådan en som mig!”

ANNABELLA AL-NAFUSI,
IEA GLOBAL, IEA DANMARK & ENNEAGRAMNØRDER

 


"For mig, som vært, er den største glæde ved Enneagramforeningens online-events, at få andre menneskers fortællinger og oplevelser til at give Enneagrammet liv.
Det er på den måde jeg oplever Enneagrammet gå fra teori i bøgerne til noget levende. "

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK

 


Danmark er 'the land af Ennea' ikke mindst fordi vi har utroligt dygtige undervisere, konsulenter, coaches, terapeuter og skoler, der på bedste vis sikrer at rigtig mange mennesker i Danmark nu har en god grundviden om Enneagrammet og nogle er blevet decideret nørder, i ordets mest positive forstand.

Enneagramforeningens formål er at sikre et forum for alle med interesse i Enneagrammet. Jeg glæder mig over  at være med til at skabe en platform der, uden kommercielle interesser, sikrer et fællesskab for nørder og andre Enneagram- interesserede.

BALDER WENDT-STRIIM,
ENNEAGRAMFORENINGEN IEA DANMARK

 

 


“Enneagrammet er et system, som alle burde kende til og jeg håber, at jeg gennem Enneagramforeningen kan bidrage til at udbrede kendskab og viden om Enneagrammet.

Enneagramforeningen er et fantastisk sted til ”ikke-kommerciel” udveksling af Enneagram-nørderi.”

SØREN HEICK,
TIDLIGERE FORMAND FOR ENNEAGRAMFORENINGEN IEA

 

 


“IEA online-forum kan samle mennesker fra alle hjørner af landet (og udlandet).
Tidligere blev de fleste Enneagram-arrangementer afholdt i de store byer, og spredt ud over tid med henblik på at få en stor deltagertilslutning.
IEAs online forum kan nu sætte mange små emne-specifikke møder op, som alle medlemmer kan deltage i hjemme fra stuen.

Nogen deltager aktivt, andre er med for at lytte. Begge dele er vigtige, for det er formidlingen og lysten til at debattere, der er betydningsfuld.”

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK

 

"Da jeg for alvor begyndte at udforske mig selv om mine medmennesker ved hjælp af Enneagrammet havde jeg ingen anelse om, at det ville blive et af de vigtigste værktøjer for mig, og et landkort til min personlige udvikling."

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR

"IEA Danmark kan være med til at samle kræfterne bag ved den praktiske anvendelse af Enneagrammet, samt inspirere vores IEA-venner rundt omkring i verden.

Vi har brug for mere praktik, mindre repetition af grundmaterialet og mere dialog om, hvordan vi bærer visdommen, erfaringer og inspirationen fra Enneagrammet videre til næste generation."

FLEMMING CHRISTENSEN, THINK ABOUT IT

 

"Jeg oplevede selv at mangle et sted hvor jeg kunne dele min begejstring og nysgerrighed for Enneagrammet med andre efter at jeg havde endt mine uddannelser.

Der er mange gode nationale og internationale Facebook grupper for Enneagram-interesserede, men gennem IEA er der nu et rum, hvor man kan dele, debattere og få sparring med andre, som ligeledes ønsker Enneagrammet ind under huden, ‘live’ og dermed i nærvær med hinanden"

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK


“Da jeg mødte Enneagrammet, var Enneagramforeningen stedet at møde ligesindede og møde interessante udenlandske undervisere.

Jeg har en drøm om, at vi kommer til at se en helt anden type online-enneagram-liv, som bliver mere muntert, givende, personligt og internationalt.
Vi kan ha' små læsegrupper, typegrupper, temagrupper, og grupper for interesserede i Authentic Relating, Circling og Spiral Dynamics mm. Vi vil have mastermindgrupper med udelukkende enneagramkyndige.”

ANNABELLA AL-NAFUSI,
IEA GLOBAL, IEA DANMARK & ENNEAGRAMNØRDER

 

 


“Enneagrammet er et system, som alle burde kende til og jeg håber, at jeg gennem Enneagramforeningen kan bidrage til at udbrede kendskab og viden om Enneagrammet.

Enneagramforeningen er et fantastisk sted til 'ikke-kommerciel' udveksling af Enneagram-nørderi.”

SØREN HEICK,
TIDLIGERE FORMAND FOR IEA DANMARK

 

 

"'Enneagrammet er mangfoldigt og det er i den ånd jeg ønsker vores onlineevents skal holdes med mig som vært.

Jeg ønsker at du kommer, som du er, og giver dit bidragog dine nuancer til de mange udgaver af de vidunderlige personlighedstyper.
Kun gennem dine fortællingerog lyst til at deltage bliver vores arrangementer levende og mindeværdige."

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK

"Det er vigtigt for mig, at der findes et ikke-kommercielt netværk for alle os Enneagramnørder. 

Jeg håber, at IEA i fremtiden kan blive igangsætter for og supportere lokale Enneagram mødegrupper for selvudvikling drevet på frivillig basis, så Enneagrammet bliver udbredt endnu mere."

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR

"Der er online undervisning fra mange IEA arrangementer. IEA Global har en fælles blog, som alle IEA Professionals kan bidrage til og flere steder er man begyndt at interessere sig for betydningen af social media’s muligheder for at støtte og inspirere Enneagram entusiaster."

FLEMMING CHRISTENSEN, THINK ABOUT IT

 

"Enneagrammet er mangfoldigt og det er i den ånd jeg ønsker vores onlineevents skal holdes med mig som vært.

Tak til IEA-bestyrelsen for at ville have mig som vært ved vores online events.
Jeg er meget taknemmelig og beæret over tilliden.

Vi ses online!"

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DENMARK

Bliv medlem af Enneagramforeningen

Klik her og meld dig ind i dag

Email

info@iea-danmark.dk

Følg Enneagrammet

 

 

Hvem er

Enneagramforeningen.
Og hvad giver det dig at være medlem?

Enneagramforeningen IEA Danmark er en del af IEA Global, the International Enneagram Assocation, som er en sammenslutning af enneagramforeninger fra hele verden.

Samlet støtter IEA for op omkring interessen for og arbejdet med Enneagrammet på verdensplan. Dette tilhørsforhold giver vores medlemmer en række internationale fordele og tilknytter os en række etiske retningslinjer og ansvar.

Ud over at være et ikke-kommercielt forum for Enneagram interesserede, får du fordele gennem den Internationale Enneagramforening IEA:

• Artikler offentliggjort i The Enneagram Journal IEA NinePoints online magasin
• Lydoptagelser fra tidligere IEA globale konferencer
• Rabat til IEAs globale og regionale konferencer, træninger og begivenheder
• 10% rabat på en Zoom-konto til konferenceopkald og virtuelle møder
•  Promover din Enneagram-relaterede virksomhed