Historien bag IEA 

Enneagramforeningen
IEA Danmark 

IEA‘s mission er at støtte et internationalt engagement i Enneagrammet
med uddannelse i teori og anvendelse af denne visdom
og sammen højne den medmenneskelige brug af ​​Enneagrammet.

Bestyrelsen

Søren Heick

formand & Kontakt til iea. web.

 

' Det var først da jeg stiftede bekendtskab med Enneagrammet at jeg mødte et værktøj, som fortæller meget mere om det, der driver os, vores motivation, vores adfærd og ikke mindst hvad der begrænser os.
Enneagrammet er et system, som alle burde kende til.
Jeg håber, at jeg gennem Enneagramforeningen kan bidrage til at udbrede kendskab og viden om Enneagrammet. Enneagramforeningen er et fantastisk sted til ”ikke-kommerciel” udveksling af Enneagram-nørderi.'

 • 9'er 

Annabella Al-Nafusi

Næstformand. IEA Global. web. Events. SOME.

 

'Da jeg mødte Enneagrammet, var Enneagramforeningen stedet at møde ligesindede og møde interessante udenlandske undervisere. 
Jeg har en drøm om, at vi kommer til at se en helt anden type online-enneagram-liv, som bliver mere muntert, nærværende, personligt og internationalt. Vi kan ha' små typegrupper, temagrupper og grupper for interesserede i Authentic Relating, Circling og Spiral Dynamics samt mastermindgrupper med udelukkende enneagramkyndige.'

 • 7'er 
 • 4'er 
 • 8'er

Anja Venze

 

Kasserer. Regnskab og referent.

 

'Jeg meldte mig som bestyrelsesmedlem for at sikre Enneagrammets alsidighed, åbenhed og nysgerrighed i Danmark, for at sikre alles adgang – og tilgang – til Enneagrammet, så vi kan udvikle Enneagrammet og fortsat kan være blandt de førende Enneagram-nationer i verden.'

 

 • 7'er 

Balder Vendt-Striim

Bestyrelsesmedlem. Kontakt til udbyderne. 

'Jeg er med i Enneagramforeningens bestyrelsen for at samle alle med passion og interesse for Enneagrammet.
Jeg ønsker at IEA er et sted, hvor vi deler vores viden og erfaringer med hinanden, upåagtet hvilken skole eller kurser du har deltaget på. Upåagtet om du har lært om Enneagrammet på din arbejdsplads eller om interessen er opstået af private årsager. Upåagtet af hvilke bøger, hæfter, kompendier og videoer du har fordybet dig i. Og upåagtet hvilken personlig udvikling du har gennemgået, så er Enneagramforeningen Danmarks formål at sikre et forum for alle med interesse i Enneagrammet!
Jeg glæder mig over at være med til at skabe en platform, der uden kommercielle interesser, sikrer et fællesskab for nørder og andre Enneagram- interesserede.'

 • 9'er 

Anders Baun Sørensen

Bestyrelsesmedlem, Samsø

 

'Mit mål med arbejdet i bestyrelsen er at højne kvaliteten af brugen af Enneagrammet.

Jeg ønsker for vores forening, at vi snarest muligt kan få traditionen tilbage med at arrangere E-konferencer i Danmark.

Gerne lokalt og på dansk! Så har jeg også en drøm om, at Enneagrammet bliver en del af pensum på diverse uddannelser. F.eks. lærer- og pædagoguddannelsen.

 

Jeg er en type 6-SX, og derfor går jeg meget op i nære relationer og kan godt drille og provokere lidt for meget i den retning.

Men det er "bare", fordi jeg som 6'er er lidt bange for den anden person og jo aldrig helt ved, om jeg kan stole på vedkommende.
Heldigvis ved jeg det, og det har hjort mit liv meget enklere. Men rejsen til type 6 var lang - ja faktisk 20 år!'

 

 • 6'er
 • 1'er
 • 4'er

Patrick Hougaard Simonsen

Vært for IEA Online.

 

'Jeg oplevede selv at mangle et sted hvor jeg kunne dele min begejstring og nysgerrighed for Enneagrammet med andre efter at jeg havde endt mine uddannelser.

Gennem IEA er der et rum, hvor man kan dele, debattere og få sparring med andre, som ønsker Enneagrammet ind under huden, ‘live’ og i nærvær med hinanden.

Enneagrammet er mangfoldigt og det er i den ånd jeg ønsker vores onlineevents skal holdes med mig som vært.

For mig er den største glæde ved Enneagramforeningens online-events, at få andre menneskers fortællinger og oplevelser til at give Enneagrammet liv. Det er på den måde jeg oplever Enneagrammet gå fra teori i bøgerne til noget levende.

Vi ses online!'

 • 4'er 

Ann Tvilling - nyt medlem. 

web. Events. SOME.

 

'Enneagrammet er for mig et enestående redskab til selvindsigt og til at forstå andres model af verdenen.
Viden om enneagrammet giver bedre kommunikation, større rummelighed og indsigt.

Der er et engageret og super interessant community omkring Enneagrammet og de mange facetter der er af Enneagrammet.

Det fede ved Enneagramforeningen er, at det kan være en ikke-kommerciel paraply for Enneagram-relaterede aktiviteter og støtte skolerne i deres kæmpe arbejde for udbredelse af enneagrammet og dets mange facetter.'

 • 8'er

Tidslinje

IEAs fortælling

'Vi har et talent, vi er ikke det talent... vi er mere end det.'

Russ Hudson

 

'Vores Enneagram type er dét,
som træder i karakter, når du ikke gør.'

Russ Hudson

 

'Vi er nødt til at skelne mellem et
menneskesom det er i det væsentlige,
og som det er i egoet eller personligheden.
I det 
væsentlige er enhver person
perfektfrygtløs 
og i kærlig enhed med
hele 
kosmos; der er ingen konflikt i
personen mellem hovedhjerte og
mave eller mellem personen og andre.
Men så sker der nogetegoet begynder
at 
udvikle sig, karma akkumuleres, der er en overgang fra objektivitet til
subjektivitetmennesket falder fra essens
til personlighed.' 

Oscar Ichazo

 

 

 

2020

IEA Danmark blev foreslået lagt i dvale, men genopstod med en ny bestyrelse, midt i en Corona-tid, takket være opbakning til Søren Heick m.fl. Den nye bestyrelse iværksætter online-arrangementer og inviterer til medlemaktivitet på tværs af hele landet.

2005

Enneagramforeningen blev stiftet i november 2005 og har siden med stor succes bl.a. været vært for tre Europæiske Enneagram-konferencer (2008, 2010 og 2015) samt en række lokale aktiviteter for Enneagramentusiaster.

1994

The International Enneagram Association (IEA) opstod på den første internationale Enneagram konference på Stanford University i 1994. Den følgende vinter grundlagde en gruppe af de første enneagram-undervisere IEA. Disse grundlæggere var Maria Beesing, David Daniels, Theodorre Donson, Andreas Ebert, Russ Hudson, Kathy Hurley, Patrick O’Leary, Helen Palmer, and Don Riso.

1970'erne

En gruppe amerikanereinklusiv psykologer og forfattere som Claudio Naranjo og John Lilly, studerede i Arica og oplevede Ichazos  
 metoder til at opnå selvrealisering Blandt højdepunkterne for mange af deltagerne var et læresystem baseret  Enneagrammets gamle symbol.  

1960'erne

Enneagrammets personlighedstyper er en moderne syntese af en forskellige ældre visdomstraditioner, at i system af Oscar Ichazo.
Ichazo er opvokset i Bolivia og Peru, og lærte om selvudvikling som ung mand i Buenos Aires, Argentina og senere Asien.
Han 
sammensatte en systematisk tilgang til alt, hvad han havde lært og skabte Arica School i Chile slutningen af 1960'erne.  

Oscar Ichazo skabte typerne i Enneagrammet
Sjæletyper matcher kabballah og ørkenfædrene (Neoplatonism og den mystiske kristendom). 
 
Ichazo
 underviste i et system af 108 Enneagramtyper (eller ’Enneagons’). Systemet var primært designet til at hjælpe med at belyse forholdet mellem essens og personlighed eller ego. Ichazo så Enneagrammet som en måde, at undersøge hvordan essensielle sjælskvaliteter bliver forvrænget i egotilstanden. Da han udviklede sine Enneagramteoriertrak han  et tilbagevendende tema i vestlig mystisk og filosofisk tradition;
Ideen om 9 guddommelige former. 

1900 - 1950

Enneagramsymbolet blev genindført i den moderne verden af  George Gurdjieff, grundlæggeren af  en indflydelsesrig 
selvudviklingsskole.   Gurdjieff underviste i symbolet gennem en række hellige danse og bevægelserdesignet til at give en direkte følelse af betydningen af  symbolet og dets dybere processer. Gurdjieff underviste ikke i Enneagramsymbolet som værende forbundet til et system af typer.   Giurdjieff søgte visdommen i den 
menneskelige psyke og underviste ocentrene. Han  mennesker
som 
sov og levede  autopilot.  For sine studerende afslørede 
Gurdjieff 
deres grundlæggende kendetegn og egostruktur. Gurdjieff brugte generelt farverigt sprog til at beskrive en persons 
kendetegnofte ved hjælp af sufifortællinger,  

Vores virke

IEA har visioner om en verden, hvor Enneagrammet er velkendt og bruges konstruktivt.
IEA støtter sine medlemmer i at kende teorierne i Enneagrammet. Vi tilbyder muligheder  for at 
uddanne sig i praksis og udvide sin erfaring om, hvordan Enneagrammet kan anvendes. Her får du desuden adgang til et internationalt samfund af mennesker med fælles interesse og forskellige perspektiver.

Enneagramforeningens misssion er


– At være et ikke-kommercielt netværk for alle med interesse i 
Enneagrammet i form af debatter, informationer og aktiviteter.  

– At være en platform for udveksling af viden  til at fremme
forståelsen af Enneagrammet og dets principper.

– At afholde arrangementer og konferencer samt sørge for
fordelagtige medlemsfordele og rabatter.

– At sikre en professionel og etisk forsvarlig brug af Enneagrammet 
iht. IEA globals  standarder.

IEAs Vision 

Vores vision er, at Enneagrammet udbredes til almen forståelse og bruges konstruktivt til at udvikle mennesker i samspil. 

W
W

Enneagramforeningen er et levende og inspirerende forum for vidensudveksling og samarbejde mellem medlemmer.

W
Om enneagramforeningen medlemmer

IEAs Mission

Vores mission er at støtte fællesskaber i Danmark, og på tværs af landegrænser, med at udvikle interesse og forståelse for Enneagrammet.  

W
W
W

At afholde arrangementer og konferencer samt sørge for fordelagtige medlemsfordele og rabatter.

W

Praksis 

Vi udfører vores vision og mission i praksis ved:

 

 

 

W

Selvindsigt omfatter konstant at stille spørgsmål til vores mønstre og forsvar. Transformation fordrer modet til at agere mod de fastlåste strukturer og vaner i vores personligheder.

W
W

Testimonials

Glade medlemmer


“Det var først da jeg stiftede bekendtskab med Enneagrammet at jeg mødte et værktøj, som fortæller så meget mere om det, der driver os, vores motivation, vores adfærd og ikke mindst hvad der begrænser os.”

SØREN HEICK, FORMAND FOR ENNEAGRAMFORENINGEN IEA DANMARK

 


"Der har altid været en stor interesse i Enneagrammiljøet for at mødes, og dele vores passion med andre ligesindede.

IEA Danmarks rolle er bl.a. at være rammesættende for disse fora. Der var derfor stor tilslutning til at mødes online da IEA åbnede op for det virtuelle møde."

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
VÆRT FOR IEA ONLINE

 

"Jeg kendte ikke til IEA’s etiske retningslinier i begyndelsen og var ikke klar over, at det er bedst at alle selv opdager deres type og ikke bliver typebestemt af andre.

Jeg synes det er vigtigt, at der findes en organisation som IEA, der har udarbejdet etiske retningslinjer i anvendelsen af Enneagrammet.  "

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR


“Da jeg blev medlem af Enneagram-foreningen, åbnedes et nyt slags community for mig, hvor jeg kunne nørde med en masse fælles navlepilleri og ublut blande mig i andres personlige liv og få tak til gengæld. Det var lykken for sådan en som mig!”

ANNABELLA AL-NAFUSI,
IEA GLOBAL, IEA DANMARK & ENNEAGRAMNØRDER


"For mig, som vært, er den største glæde ved Enneagramforeningens online-events, at få andre menneskers fortællinger og oplevelser til at give Enneagrammet liv.
Det er på den måde jeg oplever Enneagrammet gå fra teori i bøgerne til noget levende. "

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN, 
VÆRT FOR IEA ONLINE

 


Danmark er 'the land af Ennea' ikke mindst fordi vi har utroligt dygtige undervisere, konsulenter, coaches, terapeuter og skoler, der på bedste vis sikrer at rigtig mange mennesker i Danmark nu har en god grundviden om Enneagrammet og nogle er blevet decideret nørder, i ordets mest positive forstand.

Enneagramforeningens formål er at sikre et forum for alle med interesse i Enneagrammet. Jeg glæder mig over  at være med til at skabe en platform der, uden kommercielle interesser, sikrer et fællesskab for nørder og andre Enneagram- interesserede.

BALDER WENDT-STRIIM,
ENNEAGRAMFORENINGEN IEA DANMARK

 


“Enneagrammet er et system, som alle burde kende til og jeg håber, at jeg gennem Enneagramforeningen kan bidrage til at udbrede kendskab og viden om Enneagrammet.

Enneagramforeningen er et fantastisk sted til ”ikke-kommerciel” udveksling af Enneagram-nørderi.”

SØREN HEICK,
FORMAND FOR ENNEAGRAMFORENINGEN IEA

 


“IEA online-forum kan samle mennesker fra alle hjørner af landet (og udlandet).
Tidligere blev de fleste Enneagram-arrangementer afholdt i de store byer, og spredt ud over tid med henblik på at få en stor deltagertilslutning.
IEAs online forum kan nu sætte mange små emne-specifikke møder op, som alle medlemmer kan deltage i hjemme fra stuen.

Nogen deltager aktivt, andre er med for at lytte. Begge dele er vigtige, for det er formidlingen og lysten til at debattere, der er betydningsfuld.”

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN, 
VÆRT FOR IEA ONLINE

 

"Da jeg for alvor begyndte at udforske mig selv om mine medmennesker ved hjælp af Enneagrammet havde jeg ingen anelse om, at det ville blive et af de vigtigste værktøjer for mig, og et landkort til min personlige udvikling."

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR

"IEA Danmark kan være med til at samle kræfterne bag ved den praktiske anvendelse af Enneagrammet, samt inspirere vores IEA-venner rundt omkring i verden.

Vi har brug for mere praktik, mindre repetition af grundmaterialet og mere dialog om, hvordan vi bærer visdommen, erfaringer og inspirationen fra Enneagrammet videre til næste generation."

FLEMMING CHRISTENSEN, THINK ABOUT IT

"Jeg oplevede selv at mangle et sted hvor jeg kunne dele min begejstring og nysgerrighed for Enneagrammet med andre efter at jeg havde endt mine uddannelser.

Der er mange gode nationale og internationale Facebook grupper for Enneagram-interesserede, men gennem IEA er der nu et rum, hvor man kan dele, debattere og få sparring med andre, som ligeledes ønsker Enneagrammet ind under huden, ‘live’ og dermed i nærvær med hinanden"

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
VÆRT FOR IEA ONLINE


“Da jeg mødte Enneagrammet, var Enneagramforeningen stedet at møde ligesindede og møde interessante udenlandske undervisere.

Jeg har en drøm om, at vi kommer til at se en helt anden type online-enneagram-liv, som bliver mere muntert, givende, personligt og internationalt.
Vi kan ha' små læsegrupper, typegrupper, temagrupper, og grupper for interesserede i Authentic Relating, Circling og Spiral Dynamics mm. Vi vil have mastermindgrupper med udelukkende enneagramkyndige.”

ANNABELLA AL-NAFUSI,
IEA GLOBAL, IEA DANMARK & ENNEAGRAMNØRDER

 


“Enneagrammet er et system, som alle burde kende til og jeg håber, at jeg gennem Enneagramforeningen kan bidrage til at udbrede kendskab og viden om Enneagrammet.

Enneagramforeningen er et fantastisk sted til 'ikke-kommerciel' udveksling af Enneagram-nørderi.”

SØREN HEICK,
FORMAND FOR ENNEAGRAMFORENINGEN IEA

"'Enneagrammet er mangfoldigt og det er i den ånd jeg ønsker vores onlineevents skal holdes med mig som vært.

Jeg ønsker at du kommer, som du er, og giver dit bidragog dine nuancer til de mange udgaver af de vidunderlige personlighedstyper.
Kun gennem dine fortællingerog lyst til at deltage bliver vores arrangementer levende og mindeværdige."

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN, 
VÆRT FOR IEA ONLINE

"Det er vigtigt for mig, at der findes et ikke-kommercielt netværk for alle os Enneagramnørder. 

Jeg håber, at IEA i fremtiden kan blive igangsætter for og supportere lokale Enneagram mødegrupper for selvudvikling drevet på frivillig basis, så Enneagrammet bliver udbredt endnu mere."

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR

"Der er online undervisning fra mange IEA arrangementer. IEA Global har en fælles blog, som alle IEA Professionals kan bidrage til og flere steder er man begyndt at interessere sig for betydningen af social media’s muligheder for at støtte og inspirere Enneagram entusiaster."

FLEMMING CHRISTENSEN, THINK ABOUT IT

"Enneagrammet er mangfoldigt og det er i den ånd jeg ønsker vores onlineevents skal holdes med mig som vært.

Tak til IEA-bestyrelsen for at ville have mig som vært ved vores online events.
Jeg er meget taknemmelig og beæret over tilliden.

Vi ses online!"

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN, 
VÆRT FOR IEA ONLINE

medlemmer globalt

IEA afdelinger i verden

jubilæum i 2019

blog

Artikler fra Enneagramverdenen

Online nærvær – er det muligt?

Online nærvær – er det muligt?

COVID-19, har på mange måder tvunget os til at finde nye måder at mødes på. For mit eget vedkommende blev online møder en naturlig del af min hverdag. Jeg fandt ud af, at et online møde hjælper os med at vidensdele med hinanden selvom de mange nonverbale og somatiske...

læs mere

Events

Medlemsaktiviteter hos Enneagramforeningen

Enneagram Panelaften 25.1 kl. 20 – Mød Type 8

Enneagram Panelaften 25.1 kl. 20 – Mød Type 8

Vi skyder år 2022 i gang med masser af kraft og energi - denne panelaften bliver i selskab med Type 8; og naturligvis alle os andre, der er interesserede i at fordybe os i 8'erens univers! Kom og vær med, når vores vært Patrick stiller ind på Type 8 og får panelet til...

Bogklub d. 19. januar 2022 kl 20.00

Bogklub d. 19. januar 2022 kl 20.00

Velkommen til et af 2022's nye tiltag - Enneagramforeningen Danmarks Bogklub! Vi skal nørde Enneagrammet ud fra de mange fantastiske bøger, der er blevet udgivet i gennem tiden løb - om du er ny eller velbevandret i Enneagrammet er ikke vigtig; blot at du har en lyst...

Spejlkabinettet – 3. feb 2022 kl 20.00

Spejlkabinettet – 3. feb 2022 kl 20.00

Mød andre af din type i Enneagramforeningens nyeste tiltag: Spejlkabinettet. Enneagramforeningen indbyder dig til endnu en tur i Spejlkabinettet den 3. februar kl 20.00! Her kan du spejle dig i din Enneagram-type, for sammen at kunne gå dybere ind i dig selv. Om du er...

Bogklub d. 16. februar kl. 20.00

Bogklub d. 16. februar kl. 20.00

Velkommen til et af 2022's nye tiltag - Enneagramforeningen Danmarks Bogklub! Vi skal nørde Enneagrammet ud fra de mange fantastiske bøger, der er blevet udgivet i gennem tiden løb - om du er ny eller velbevandret i Enneagrammet er ikke vigtig; blot at du har en lyst...

Enneagram Panelaften 21.2 kl 20 online – Emne følger

Enneagram Panelaften 21.2 kl 20 online – Emne følger

Vel mødt til Enneagramforeningens fantastiske panelaften, hvor vi som vanligt lærer Enneagrammet på klos hold via personlige fortællinger, oplevelser og observationer. Selve emnet for aftenen er endnu ikke på plads, og beskrivelsen vil blive rettet til, når vi ved...

Bogklub d. 16. marts kl. 20.00

Bogklub d. 16. marts kl. 20.00

Velkommen til et af 2022's nye tiltag - Enneagramforeningen Danmarks Bogklub! Vi skal nørde Enneagrammet ud fra de mange fantastiske bøger, der er blevet udgivet i gennem tiden løb - om du er ny eller velbevandret i Enneagrammet er ikke vigtig; blot at du har en lyst...

Enneagram Panelaften d. 23.3 kl 20 online – Emne følger

Enneagram Panelaften d. 23.3 kl 20 online – Emne følger

Vel mødt til Enneagramforeningens fantastiske panelaften, hvor vi som vanligt lærer Enneagrammet på klos hold via personlige fortællinger, oplevelser og observationer. Selve emnet for aftenen er endnu ikke på plads, og beskrivelsen vil blive rettet til, når vi ved...

Enneagram Panelaften d. 25.4 kl 20 online – Emne følger

Enneagram Panelaften d. 25.4 kl 20 online – Emne følger

Vel mødt til Enneagramforeningens fantastiske panelaften, hvor vi som vanligt lærer Enneagrammet på klos hold via personlige fortællinger, oplevelser og observationer. Selve emnet for aftenen er endnu ikke på plads, og beskrivelsen vil blive rettet til, når vi ved...

Enneagram Panelaften d. 19.5 kl 20 online – Emne følger

Enneagram Panelaften d. 19.5 kl 20 online – Emne følger

Vel mødt til Enneagramforeningens fantastiske panelaften, hvor vi som vanligt lærer Enneagrammet på klos hold via personlige fortællinger, oplevelser og observationer. Selve emnet for aftenen er endnu ikke på plads, og beskrivelsen vil blive rettet til, når vi ved...

Enneagram Panelaften d. 23.6 kl 20 online – Emne følger

Enneagram Panelaften d. 23.6 kl 20 online – Emne følger

Vel mødt til Enneagramforeningens fantastiske panelaften, hvor vi som vanligt lærer Enneagrammet på klos hold via personlige fortællinger, oplevelser og observationer. Selve emnet for aftenen er endnu ikke på plads, og beskrivelsen vil blive rettet til, når vi ved...

Bogklub d. 20. april kl. 20.00

Bogklub d. 20. april kl. 20.00

Velkommen til et af 2022's nye tiltag - Enneagramforeningen Danmarks Bogklub! Vi skal nørde Enneagrammet ud fra de mange fantastiske bøger, der er blevet udgivet i gennem tiden løb - om du er ny eller velbevandret i Enneagrammet er ikke vigtig; blot at du har en lyst...

Bliv medlem af Enneagramforeningen

Email

info@iea-danmark.dk

Følg Enneagrammet